Cyberveiligheid begint bij bewustwording!

Het kan de medewerker zomaar overkomen: je klikt nieuwsgierig op een onbekende e-mail, je gebruikt voor het gemak je privémail en je loopt zonder uitloggen weg van de computer. Nog steeds wordt 70-90% van de cyberincidenten veroorzaakt door dit soort menselijke handelingen. Hoe bereik je een optimale ‘security awareness’ onder je medewerkers? Hoe wordt informatiebeveiliging ook voor hen dagelijkse routine? De medewerker informeren en trainen is van groot belang.
 
Uit onderzoek blijkt dan ook dat Nederlandse werknemers hun kennis over cyberveiligheid overschatten en de cyberrisico’s onderschatten. U kunt uw bedrijf veilige maken door de medewerker goed te informeren en trainen. Kennis over de mogelijke risico’s voor je medewerkers en de organisatie vergroten, en over hun eigen verantwoordelijkheden hierin.
Voorbeelden van technieken voor een veilige omgeving:
  • Zero trust 
  • Meervoudige authenticatie (One time Password)